12 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ชื่อศูนย์

จังหวัด

เบอร์ติดต่อ

เวปไซต์

1) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

กรุงเทพมหานคร

0-2413-1141

2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

พระนครศรีอยุธยา

0-3535-9277

3) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

ชลบุรี

0-3824-1121

4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุธรรมปกรณ์

เชียงใหม่

0-5327-8573

http://thammapakorn.dop.go.th/

5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

0-5327-8573

6) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

ภูเก็ต

0-7652-9699

7) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ

ยะลา

0-7327-4487

8) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ขอนแก่น

0-4333-2922

9) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ปทุมธานี 

0-2577-1958

10) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

นครพนม 

0-4253-5411-2

11) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ลำปาง

0-5424-7635

12) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

สงขลา

0-7447-8151